kabutes.kasvyksta.lt
 
Autoriai: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Citatų: 4668 Autorių: 659

    Prisijungimas

Metų horoskopas
Meilės horoskopas Šiandienos horoskopas
Savaitės horoskopas
Mėnesio horoskopas
Laisvalaikis Vilniuje
Pasirinkite miestą:Hipokratas
Vardas: Hipokratas
Gimė: 460 m. pr. Kr.
Mirė: 370 m. pr. Kr.
Tautybė: Graikas
Aprašymas:

   Hipokratas Antikinės Graikijos gydytojas, kartais vadinamas medicinos tėvu. Manoma, kad Hipokratas parašė gydytojų etikos principus, kitaip žinomą kaip Hipokrato priesaiką.


    Gimė Korsos saloje, asklepiado šeimoje. Atsižvelgiant į rašytinį palikimą, galima daryti prielaidą, kad Koso saloje gyvavo empirinis gydymo menas ir medicina formavosi kaip mokslo šaka. Pirmasis Hipokrato mokytojas buvojo tėvas. Manoma, kad vėliau garsusis gydytojas daug keliavo, lankėsi Atėnuose, Mažojoje Azijoje, daug laiko praleido Egipte. Dar būdamas gyvas Hipokratas sulaukė pripažinimo, tapo autoritetu. Žy- miausias visų laikų gydytojas mirė 377 m. pr. Kr. Tesalijoje. Antikos autoriai Hipokratą apibūdino kaip dorą, išmintingą iki gilios senatvės gyvenusį mąstytoją. Žinomi Hipokrato atvaizdai meno kūri niuose greičiausiai neatitinka tikrovės ir yra ideali zuoti, padiktuoti fantazijos, sukurti vėliau nei gar siojo mokytojo gyvenimo metais.

   Garsiąją Hipokrato priesaiką paskelbė  „Hipokrato rinkinyje“ (Corpus hippocraticum), tačiau šiandien abejojama ar būtent šis mąstytojas sugalvojo šią priesaiką.

Priesaikos tekstas

Savo šeimos, mokytojų ir medicinos profesijos brolių akivaizdoje iškilmingai prisiekiu, kad, sutelkdamas visus savo sugebėjimus laikysiuosi šios priesaikos:
Visas mano gyvenimas tebūnie skirtas tarnauti žmonijai. Saugosiu žmogaus gyvybę ir jos neliečiamumą nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties, gerbsiu jos orumą.
Gerbsiu savo mokytojus ir ta pačia dvasia perduosiu medicinos meną kitiems, stengsiuosi neatsilikti nuo medicinos mokslo pažangos, ligonių labui nevengsiu konsultuotis su labiau patyrusiais gydytojais.

Sąžiningai, garbingai ir nesavanaudiškai gydysiu be išimties visus, vengsiu tyrimo ir gydymo metodų, žalingų žmogaus gyvybei ir sveikatai bei pažeidžiančių žmogaus teises.
Informuosiu ligonį ir jo šeimą apie ligą, tyrimo ir gydymo būdus bei galimas pasekmes, atsižvelgdamas į jo interesus ir pageidavimus.
Niekada neskirsiu ir neduosiu mirtinos vaistų dozės, nei savo noru, nei kitų prašomas.
Sieksiu paciento gerovės, vengsiu bet kokio nehumaniško žingsnio, paciento klaidinimo ir korupcijos.

šventai saugosiu man patikėtas paslaptis.
Visada būsiu korektiškas savo kolegoms.
Mediko pareigas atliksiu nepaisydamas paciento amžiaus, tautybės, religijos, rasės ar socialinės priklausomybės.

Net ir verčiamas, nieku gyvu nesutiksiu, kad mano medicinos žinios būtų nukreiptos prieš žmoniškumą.
Jei nepažeisiu
šios iškilmingai, laisvai ir garbingai duotos priesaikos, tebūnie man leista džiaugtis gyvenimu bei medicinos mokslo praktika.

Tepadeda man Dievas !

www.kabutes.lt
www.amedicina.lt


Citatos

Žmogaus siela tobulėja iki pat mirties.
Darbas būtinas sveikatai.
Dykinejimas ir neveiklumas ieško ydingumo ir patraukia ji paskui save.
Tvirta dvasia išgelbsti silpną kūną.
Gelumbės pirkliai valo gelumbę ją dulkinant, o organizmas apvalomas sportuojant.
Gimnastika, fiziniai pratimai, ėjimas turi įsitvirtinti kasdienėj buity visų, kurie nori būti darbingi, sveiki, gyventi pilnavertį ir džiaugsmingą gyvenimą.
Girtavimas - vaikų silpnumo ir ligotumo priežastis.
Gyvenimas trumpas – menas amžinas.
Mūsų maisto medžiagos turi būti vaistai, o mūsų vaistai - maisto medžiagos.
Medicina yra tas pats kilniausias iš visų menų.
1 2
Visos teisės saugomos ©2008 Kabutės.lt - Apie mus - Lietuviškos kabutės - Pasiūlyti citatą Nuorodos: citatos.com | posakiai | Skelbimai Kaune |